เครื่องเลเซอร์ชนิดใหม่ 1390

มีเครื่องเลเซอร์ชนิดใหม่ของเรา 130 × 90 ซม. มีความแม่นยำสูงมากขึ้น