การออกแบบใหม่และเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบวงกลม

นี่คือเครื่องตัดเลเซอร์แบบแผ่นและ finisged ของเราเพียงแค่สามารถตัดทั้งแผ่นโลหะและท่อก็สามารถตัดท่อโลหะสูงสุด 6m